Geschiedenis

In 2001 heeft Maria van Oostveen haar ouderlijk huis gekocht, met de bedoeling deze te verbouwen en voor pleegzorg ter beschikking te stellen. De Boerderij is omgebouwd tot 2 complete woonhuizen met slaapplaatsen voor 10 kinderen. Inmiddels wonen op de boerderij 7 pleegkinderen en omdat de pleegouders zelf ook kinderen hebben, is de bedoeling dat het aantal van 7 kinderen voorlopig niet uitgebreid wordt.

De hofstede van de familie van Oostveen in 1917.

De boerderij ligt op een historische plaats in Oudhuizen, daar waar de Bijleveld de Oudhuizerweg kruist. De Bijleveld werd gegraven omstreeks 1413. Wat in feite een ontwateringskanaal was, werd al snel een belangrijke vaarweg tussen Utrecht en Amsterdam. Zij verbond de Oude Rijn bij Harmelen met de Amstel bij Neseris. Op de kruising van de weg met het vaarwater onstond een kleine nederzetting. Bij graafwerkzaamheden zijn in de omgeving van deze kruising resten van (middeleeuwese?) bouwwerken gevonden. Het is daarom aannemelijk dat op de plaats waar de boerderij nu staat reeds zeer lang bewoning heeft plaatsgehad. De boerderij op de foto heeft lang in Oudhuizen een voorname plaats ingenomen. Opa van Oostveen heeft deze boerderij gekocht en in 1924 is deze boerderij vervangen voor de boerderij die nu voor pleegzorg wordt gebruikt.