Wat doen wij?

Er is een locatie voor (pleeg)zorg gerealiseerd voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar. Hiervoor zijn 2 huizen beschikbaar gesteld voor de Stichting CCF. Tijdens de opvang willen wij de kinderen een warm thuis bieden en ook denken aan onderwijs en recreatie. Deze opvang kan gezien worden als crisisopvang of voor jeugd die langere tijd blijft. Wij hopen dat het verblijf op de boerderij een goede uitwerking zal hebben op de jeugd die er verblijft, zodat dit een stabiele basis kan zijn voor hun verdere leven. Wij hopen dit alles te kunnen realiseren met God's onmisbare zegen en op deze manier onze naastenliefde te mogen tonen.